Co je ájurvéda?

"Nemoc a chátrání organismu nevzniká počtem let, ale počtem chyb".
Pavol Hlôška

Ájurvéda je léčebný systém a nauka o zákonitostech života (ájus = život). Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je uznána za účinný medicínský systém. Pro zjištění stavu organismu a pro doporučení ke zdraví nebo k vyléčení využívá poznatků o řídící inteligenci - o třech regulátorech (třech dóšách) - které má každý člověk uvnitř. Tyto regulátory jsou 3 skupiny vzniklé z 25 vlastností, vyskytujících se společně - ve třech skupinách.

Proto i když máme všichni orgány stejných názvů, například játra, žaludek nebo mozek, každému tyto orgány pracují jinak, mají různé vlastnosti a potřeby. A proto potřebují pro svůj provoz i různé palivo. Tím palivem je zejména výživa a také jiné podmínky, jako například teplo, zima, vlhko, sucho, zvukové a zrakové vjemy, aktivita nebo klid atd.

Nemoc vzniká neuspokojením potřeb. Potřeba není rozmar (vrtoch, svévole). Rozmar je důsledek nemoci.

Graf s regulátory - ovladači zdraví Na obrázku vlevo vidíte regulátory (skupiny vlastností) - ovladače zdraví - paní Věry P. Její regulátory (skupiny vlastností) jí dávají její charakteristické vlastnosti tělesné i duševní. Dávají jí její výjimečné vlastnosti a také mají své osobité požadavky, zejména na výživu. Pokud jim paní Věra vyhoví, je zdravá. Pokud jim nevyhoví, může být nemocná.

Každý pozná, že se lišíme od sebe vzhledem, barvou hlasu, rychlostí mluvy, držením těla a jinými reakcemi. Lišíme se i potřebou rozdílné výživy. Pokud dodáme tělu tu správnou (na míru) výživu, pak jsme zdraví. Pokud sobě dodáváme výživu, která je vhodná pro někoho jiného, jsme oslabeni nebo nemocni.
Neznamená to, že jsou tři typy lidí. Lidí je tolik typů, kolik je možných kombinací 25 vlastností vyskytujících se a popisovaných ve třech skupinách.
Graf s regulátory - ovladači zdraví Na dalším obrázku vidíte regulátory (skupiny vlastností) - ovladače zdraví - paní Blaženy J. Tato paní má jiný poměr a jinou velikost regulátorů (poměr skupin vlastností) , než paní Věra. Proto má i jiné tělesné a duševní vlastnosti. Paní Věra je štíhlá a plachá a paní Blažena je energická atletka. Paní Blažena potřebuje pro svůj zdravý a šťastný život jiné podmínky a výživu, protože její regulátory mají jiné požadavky.

Signály řídící inteligence vysílá řídící centrum, to je mysl, do celého těla, ke všem buňkám všech tkání. Tyto signály mají pulsovou podobu, rozvádí je srdce na svém pulsu, podobně jako rádiová vlna nese zvukový signál, a proto se dají zjišťovat pomocí pulsové diagnostiky. A také pomocí ájurvédských technik se dá porušená rovnováha těchto třech signálů (třech skupin vlastností) vrátit do původní, zdravé, podoby. Protože se jedná o centrální, řídící signály, je možné jejich vyladěním zvládnout i velmi obtížné nemoci.

Podobně jako každá stavba nebo konstrukce zařízení odpovídá projektu nebo konstrukčnímu výkresu, i regulátory (skupiny vlastností) mají charakter projektu. Jaký je projekt, takový je objekt. Jaké máte regulátory, takový jste. Regulátory (skupiny vlastností) ve správném poměru a velikosti znamenají dokonalé zdraví. Znáte své potřeby? (Ne rozmary či vrtochy)

Spolu s Radkem Narovcem jsme pro Vás připravili články o ájurvédě na serveru www.behej.com
Ajurveda (1)  trochu jiný pohled na zdraví
Ajurveda (2)  poznejte lépe své já
Ajurveda (3)  sestavte si jídelníček na míru
Ajurveda (4)  ovládněte čas ve svůj prospěch

Můžete si přečíst článek, který vyšel v časopisu Květy
Můžete si přečíst článek ze sympozia o spolupráci lékařů a léčitelů, který vyšel v časopisu Meduňka
Môžte si prečítať článok, ktorý vyšiel v časopise Slovenka

Potřebujete-li zlepšit své zdraví, štěstí, výkonnost nebo linii zavolejte (nepoužívejte SMS-ky):
tel.: Pavol Hlôška (+420) 603 734 531

Můžete pokračovat na úvodní stránku