Pro Vaše obohacení Vám doporučuji knihy, DVD a CD učebnice

Ájurvéda česky (již čtvrtý dotisk), Ájurvéda duše a těla, Ájurvéda v terapeutické praxi, Ájurvédská marmová terapie, Zvuková učebnice na CD

"Největší dobro, které můžeme lidem prokázat, není se s nimi podělit o svoje bohatství, ale naleznout u nich bohatství vlastní."
Ing. Miloslav Sklenář CSc.

Kolečko, které vám umožní najít vhodné potraviny pro denní či roční dobu nebo pro váš typ. A také pochopit vliv času na fungování těla. Cena 500 Kč/1 ks.


Učebnice k výuce masáže: Ájurvédská masáž (31 stran formátu A4 v kroužkové vazbě). Cena učebnice je 120 Kč.
Přesun níže na podrobnosti o masáži

Učebnice Ájurvédská marmová terapie (57 stran formátu A4 v kroužkové vazbě). Cena 190 Kč.

Zvuková učebnice ájurvédy na CD  (audiokniha) obsahuje 24 hodiny zvukového záznamu výuky ájurvédy, duchovních zákonů + 2,5 hod. výuky masáže + 4,25 hod. výuky vaření podle ájurvédy + prednáška a seminár po slovensky 18 hodiny. Cena 990 Kč. Záznam je ve formátu .mp3 čitelný všemi zvukovými přehrávači. Nechte své oči odpočinout, vždyť je namáháte celý den.Knihu Ájurvéda česky (cena 350 Kč) jsem napsal tak, aby byla čtivá a srozumitelná. I když název a obsah pochází z odlišné kultury, než je ta naše, chtěl jsem čtivou a srozumitelnou formou přiblížit i odborný obsah našemu jazyku. Právě proto jsem se vyhýbal používání odborných výrazů, aby knihu mohl číst a mít z ní prospěch i čtenář neznalý odborných výrazů z oblasti zdraví a východní mentality. Téměř všechny cizí odborné výrazy jsem nahradil našimi domácími. Většině čtenářů vyhovuje mluvit jazykem, kterému rozumí. Stejně postupuji i při psaní článků do časopisů a při přednáškách.

Chci, aby z mého projevu v knize zněla naděje a jistota. Naděje v to, že i dosud neznámé a nepoddajné příčiny zdravotních potíží se dají řešit pomocí ájurvédských poznatků a zákonitostí. A tam, kde je naděje pro budoucnost, je i životní síla pro současnost. Tam, kde je řád, mizí nejistota a zmatek.

V knize uvádím podrobný návod, jak správně vybírat nejvhodnější potraviny podle individuální přirozenosti každého člověka. Organismus tak bude dostávat to, co mu prospívá, a nebude dostávat to, co mu škodí. Tím se správně dosáhne rovnováhy. Výsledkem tohoto rovnovážného stavu organismu je zdraví tělesné i duševní, spokojenost, krása, štíhlá linie.

Ájurvéda se na prvním místě zajímá o člověka a na druhém místě o jeho nemoc. Znamená to, že ájurvédář na prvním místě zjistí tělesnou přirozenost klienta, jeho osobní individualitu neboli výjimečnost. Pak doporučuje postupy na míru pro něho, ne pro jeho nemoc. Až na druhém místě toto doporučení dolaďuje podle nemoci, která klienta právě zlobí. Ájurvéda učí, že není nemoci bez člověka, ale může být člověk bez nemoci. Proto je na prvním místě zájmu ájurvédáře člověk.

Ájurvédu však lze doporučit i lidem, kteří netrpí nemocemi a cítí se být zdravými. I jim přinese dosažení rovnováhy organismu pomocí principů ájurvédy zlepšení stavu těla i mysli.

Pro ty čtenáře, kteří rádi uskutečňují nově nabyté poznatky v životě, uvádím spoustu praktických cvičení. Život si vytváříme činy a proto jako první krok je vhodné cvičení nebo trénink. V knize naleznete cvičení vůči sobě - ke zdokonalení vlastního smyslového vnímání nebo smyslové bdělosti a pozornosti, i vůči jiným lidem - ke zdokonalení jednání a mezilidských vztahů. Největší uspokojení a radost v životě nám přinášejí právě uspokojivé mezilidské vztahy. Bdělé smysly a pozornost jsou základem moudrosti a následně geniality. Ájurvédské techniky jsou naučitelné, není k jejich zvládnutí potřeba mimořádných schopností.Kniha Ájurveda duše a těla (cena 270 Kč) vám přináší poznatky o tom, jak vytvářet shodu a porozumění ve vztazích i uvnitř sebe, jak porozumět individualitě osobnosti, jak vytvářet radostné emoce, přesvědčení i nadšení, jak vytvářet a využívat zaměření k cílům a tím získávat životní energii, jak zjistit velikost vaší inteligence, jak rozumět způsobu přemýšlení každého člověka individuálně a jak toho využít.

Ve druhé části knihy se dozvíte, jak vytvářet nejvhodnější biochemické podmínky pro růst vaší životní energie, zdraví a radosti, jak vybírat vhodnou stravu, jak správně kombinovat potraviny, jak využít potraviny k duchovnímu rozvoji.

Ve třetí části najdete seznam ájurvédských léčivých přípravků s popisem pro vaše využití.

Všechny části jsem doplnil příběhy lidí, kteří vyhráli zápas o své duševní či tělesné zdraví. Najdete zde spoustu praktických návodů a cvičení pro rozvoj vašich duševních schopností a dovedností. Cvičení jsou vhodná pro trénink jednotlivců a některá i pro použití ve skupinách nebo zájmových společenstvích či klubech.
Kniha Ájurveda v terapeutické praxi (cena 220 Kč)

Slova vyjadřují nejvnitřnější myšlenky, city a pohnutky. Ze slov poznáte vlastnosti a potřeby člověka, jeho touhy i potíže, silné i slabé stránky. Slova mohou povzbudit, pomoci léčit i zablokovat vnitřní vitální síly.

Kniha odhaluje zákonitosti přesné mluvy a přesvědčení, vzorce jednání, techniky a cvičení potřebné k diagnostice a terapii. Vyústěním poznatků je terapie těžkých případů.

Všechny části jsem doplnil příběhy lidí, kteří vyhráli zápas o své duševní či tělesné zdraví. Najdete zde spoustu praktických návodů a cvičení pro rozvoj vašich duševních schopností a dovedností. Cvičení jsou vhodná pro trénink jednotlivců i pro terapeuty a jejich praxi..
Ájurvédská masáž

Vítr (Váta) je regulátor, který kromě vlastních orgánů a funkcí udává rytmus a tempo ostatním dvěma regulátorům – Žluči (Pitta) a Slizu (Kafa). Udržovat proto Vítr v harmonii je nanejvýš důležité. Udržovat Vítr v harmonii přes trávící trakt pomocí potravin a léčiv je zdlouhavé a riskantní, protože Vítr má hlavní sídlo na konci trávícího traktu – ve tlustém střevu. To, co prospívá Větru (těžká, mastná, tekutá struktura a slaná, kyselá a sladká chuť) škodí Slizu a ze dvou třetin i Žluči (mastná, tekutá struktura a slaná, kyselá chuť). Sliz má hlavní sídlo v žaludku, na začátku trávícího traktu. Hlavní sídlo Žluči je v tenkém střevu, uprostřed trávícího traktu. Léčit Vítr stravou a léky znamená poškozovat Sliz a částečně Žluč.
Řešením je například klystýr přes konečník, což je přímý přístup do hlavního sídla Větru – tlustého střeva. Toho se využívá pří pančakarmě – důkladná terapie. Dalším řešením je ájurvédská masáž. Vítr má v kůži hodně snímačů hmatu – vjána vátu. Ovládá oběhový, nervový a hormonální systém. Stimulací těchto snímačů masáži se elegantním a příjemným způsobem dosáhne žádaného léčivého či relaxačního účinku.

Ájurvéda používá několik druhů masáže. Rozlišuje tělesnou přirozenost a účel masáže: léčebný, kondiční, pro pohodu a radost, masáž suchá nebo olejová i mentální masáž. Z odborného pohledu: možná nevíte, že kůže je hlavním výrobcem hormonů. Péče o kůži je proto velmi významná. Hormony velmi významným způsobem řídí funkce vašich vnitřních orgánů, jejichž nerovnovážná výroba způsobuje poruchy řízení. Masáž oživuje i výrobu hormonů a pomáhá tím hormonální soustavě. Masáž je součástí přípravné fáze pro očistu pančakarma. K masáži se používají různá mastidla: ghí, oleje, sádlo. Nejméně mastné jsou oleje (pro Sliz), více mastné je ghí (pro Žluč) a ještě mastnější je sádlo (pro Vítr). Z olejů ájurvéda používá nejčastěji sezamový (zahřívá, snižuje Vítr), pak olivový (snižuje Vítr i Žluč), slunečnicový (snižuje Vítr i Žluč a s obsahem stimulativních látek snižuje i Sliz), mandlový (posiluje nervovou soustavu, snižuje Vítr), kokosový (sattvický, podporuje rozvoj duchovních vlastností, snižuje Žluč) i další. Masáž se může provádět každý den, dokud má klient bolesti. Masážní pohyb se provádí ze středu ke kraji, od srdce ke krajům těla, od svalu ke šlachám kloubu, shora dolů (u lymfy i zdola nahoru). Masáž vnáší do těla žár (agni mahabhút) a proto je nutné, aby se klient po masáži nekoupal a byl oblečený. Osprchovat se může vlažnou vodou nejdříve půl hodiny po masáži. Nevhodná je horká voda.

Co je marmová terapie

Marmy jsou uzlové body na lidském těle, ve kterých se setkává mysl a tělo (fyziologie). Vlivem způsobu života a životního stylu probíhají v našich organismech pochody a někdy jsou tyto pochody navzájem protichůdné nebo alespoň nesouladné. Tento nesoulad se shromažďuje a promítá do spolupráce mysli a těla. Nesoulad v našem nitru způsobuje zmatek v reakcích i emocích.
Marmy jsou místa kudy probíhá tok vnitřní inteligence a naznačují místa nejvyšší citlivosti a bdělosti. Podněcováním marmy je možno oživit spojení mezi myslí a fyziologií. Podněcovat marmy je možné několika způsoby.
Ájurvéda nabízí poznatky o uzlových bodech pro znovunastolení souladu mezi myslí a tělesnými pochody. Těchto uzlových bodů je 107 a některé jsou důležitější než jiné. Přestože jsou marmy pro oko neviditelné, jsou dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za kritické pro udržování rovnováhy v celém těle. Masážní technika nazvaná marmová terapie je podněcuje a oživuje spojení mysli a těla.

Autor Pavol Hloška Vám přeje dobrý život s ájurvédou.

Potřebujete-li zlepšit své zdraví, štěstí, výkonnost nebo linii zavolejte (nepoužívejte SMS-ky):

tel.: Pavol Hlôška (+420) 603 734 531

Můžete pokračovat na úvodní stránku