Síň úcty


Můj učitel ájurvédáčárja Govindží
V roce 2002
V roce 2007
V roce 2013
V roce 2013


Udělení titulu rishi (riši) - video
Jaké vlastnosti má riši či rishi (také asra, ášram - klášter)

A.duchovní - je adhjatmik – žije vědomý život podle programu č.2 (nereaguje instinktivně na smyslové podněty, ale vybírá si, na co bude reagovat), věřící svým zásadám a dharmě. Je oddaný tradicím a rituálům, má rád oheň (budhí – mentální agni) a studium, má rád materiální a duchovní znalosti.

B.sebeovladatelný – umí se ovládat, nepodléhá smyslovým podnětům, pokud nejsou v souladu s jeho potřebami, dharmou, vírou či zásadami

C.celibát – neužívá sexuální energii v programu č.1 na „kámu“ – smyslové potěšení, hýření, vášeň, léčení nízkého sebevědomí. Není závislý na potěšení. Sexuální energii užívá podle programu č.2 na duchovní růst.

D.je úspěšný v libovolném oboru

E.literární – je sečtělý, zná, případně píše, odborné texty (samhity, učebnice, skripta, systematické spisy)

F.mudrc – je moudrý, osvícený, přitahuje moudrost, není ničím omezený – je otevřený

 

 

Rozdíl mezi osvíceným člověkem (mudrcem) a svatým (světcem):

 

Většinou používáme slovo mudrc pro osvícené a slovo svatý pro světce.

 

Mudrc – osvícený

Světec - svatý

Mudrc znamená člověk, který je osvícen, což znamená, že nemá Já (ahamkár). Osobnost zmizela, není v něm žádná osoba. Osobnosti pouze přicházejí a odcházejí. Ale v něm není žádná osoba. A když se ho zeptáte: „Jsi tady?“ Nemůže říci: „Jsem tady či tady nejsem.“ Protože samotná tato otázka mu nedává smysl. On je úplně pryč, zmizel. Rychlost, s jakou pracují jeho smysly je pomalejší, než u svatého.

Na druhé straně svatý je pořád tady. Má osobnost a je stále tady. Což osvícený člověk či mudrc nemá.

 

Na druhé straně pro mudrce všechno co se stane je spontánní. Nespojuje se s boží vůlí protože pro něj je všechno boží vůle. A nějak obzvlášť se nespojuje s Bohem. On jen žije každým okamžikem.

A svatý je ve spojení s Bohem a podrobuje se boží vůli. Světec neustále naslouchá boží vůli a na tomto základu funguje.

Neprosazuje vlastní názory a předsudky podle principu: smyslem dorozumívání je vyvolání odezvy (karmy, účinku – dravja-guna-karma)

Prosazuje Boží vůli a názory z ní plynoucí

Souhrn: mudrc – osvícený

Souhrn: světec - svatý

mudrc nemá osobnost

světec má osobnost

mudrc nemá spojení s božskou vůlí

světec je spojen s božskou vůlí

mudrc je nepředvídatelný a jeho chování může a nemusí být příkladné

chování světce je předvídatelné a přizpůsobuje se společnosti, jeho chování a slova jsou příkladná


 

Udělení ocenění za šíření ájurvédy - video

Udělení mimořádných uznání a titulů mistr ájurvédyMůžete pokračovat na úvodní stránku webu