Poradna ájurvédské medicíny: ajurvedacesko.cz  hlavní stránka webu Pavol Hlôška

Škola ájurvédské medicíny

Nové Město nad Metují


"Nejlepším lékem proti jakýmkoli potížím jsou znalosti, poznání. Člověk nechátrá počtem let, ale počtem chyb. Vzděláním se můžeme chybám a tedy i chátrání vyhnout."
Pavol Hlôška


Program výuky se zahájením školního roku v září každý rok:
-Principy ájurvédské medicíny
-Principy vzniku nemocí
-Principy léčení pomocí ájurvédských technik
-Diagnostika a terapie podle ájurvédy
-Pulsová diagnostika (vyšetření pulsu)
-Marmová diagnostika (vyšetření marmových bodů)
-Zdravá výživa - jak správně využít léčivé vlastnosti potravin
-Vlastnosti, struktura a dělení potravin podle chuti
-Udržování dobrého zdraví využitím času: denní doby, ročních období a životního cyklu
-Léčivé vlastnosti bylin a léčivých přípravků
-Pančakarma – přípravné techniky, hlavní terapie, následné uklidňující techniky (pančakarma, púrvakarma, pradhankarma, paščátkarma)
-Ájurvédské masáže, marmová terapie
-Mentální techniky a nácvik dovednost, mantraterapie, pránaterapie
-Řešení konkrétních zdravotních a mentálních potíží a nemocí – příklady z praxe
-Výuka přednesu, prezentace a vysvětlování, zejména svým nejbližším v rodině, protože "doma není nikdo prorokem"
-Praktická cvičení: dechová cvičení, ideomotorické techniky, terapeutické cviky
-Praktické využití koření, aromatických látek a léčivých bylin
-Výuka přípravy léků a masážních olejů
-Zkoušky a předání certifikátů. Slovo "zkoušky" je odvozeno od sanskrtského slova "sádhna" = zkušenost, cvičení, vyzkoušet si projev.

Pokud žák z jakýchkoli důvodů vynechá výuku, vedení školy nepřítomným žákům bezplatně dodá zvukový záznam přednášek případně obrazový záznam použitých pomůcek, např. nákresů či cvičení (fotky, film – při zachování autorských práv). K uskladnění a poskytnutí pomůcek používáme webový prostor - cloud.

Stejně tak, pokud vedení školy přesune víkendové studium na jiný termín, než byl plánovaný, např. když přizvaný lektor nemůže z náhlých vážných důvodů přijet, zajistí nepřítomným žákům, kteří se nemohou přizpůsobit změně, zvukový záznam případně obrazový záznam přednášek či cvičení.

Délka studia - 3 roky od září do června. Každý rok je zakončen samostatnou zkouškou a certifikátem. Lze absolvovat i pouze jeden rok - jednoleté studium. Nebo dva roky - dvouleté studium.
Cena studia – školné na jeden rok je 28 000 Kč. Školné se platí na celý školní rok nebo na dvakrát: polovina školného v létě před zahájením školního roku a druhá polovina v lednu. Zaplacené školné je nevratné. Studium probíhá jeden víkend každý měsíc od září do června, 10 víkendů ve školním roce.

Učebnice (na jakýchkoli nosičích) nejsou zahrnuty do ceny studia. Součástí výuky jsou i speciální pomůcky a učebnice, které studenti dostávají bezplatně. Ty nejsou nárokovatelné a nejsou zahrnuty do ceny studia. Odmítnutím jakýchkoli pomůcek se nesnižuje cena studia. Bezplatné pomůcky jsou i satisfakcí - předplacenou omluvou za případné nedostatky, které se nám povede způsobit. K uskladnění pomůcek a předání studentům používáme webový prostor - cloud po dobu aktuálního školního roku.

Stravu si zajišťuje každý sám. Ve škole je kuchyňka. V blízkosti školy jsou restaurace.

Škola je na adrese T.G.Masaryka 64 v Novém Město nad Metují
Ubytování si zajišťuje každý sám podle svého vkusu. Možnosti ubytování najdete na stránkách Nového Města nad Metují

Informace a přihlášky u Pavol Hlôška tel. (+420) 603 734 531 nebo slovenské tel.číslo 0950 642 870 nebo e-mailem: ajurveda (zavináč) seznam.cz

Pokyny pro platbu školného
Zálohu 50% ze školného, to je 14 000 Kč, zaplatit v libovolném termínu do 30.6. (června, júna), zaplacením zálohy si zajistíte místo. Doplacení do celkové výše školného nejlépe do 30.7. (července, júla) - tyto termíny proto, že s srpnu mívám dovolenou a cestuji do vzádelných zemí a nemohu vyřizovat náležitosti. A jde také o to vyhodnotit, zda je dost zájemců na otevření ročníku.
- účet č. 244 049 003
- banka 0800 (Česká spořitelna)
- variab. symbol: Vaše telefonní číslo, podle něho poznám, od koho je platba (pokud by někdo skládal peníze na přepážce banky, bez tohoto čísla ani nevím, od koho je platba)

Pre cezhraničný styk použite údaje:
IBAN (účet č). CZ82 0800 0000 0002 4404 9003 (Česká spořitelna)
Účel platby uveďte (variabilný symbol): (Vaše telefónne číslo, podľa neho poznám, od koho je platba)
Poplatky - bankovné výlohy: OUR (poplatky za prevod €ur na CZK platí odosielateľ)
Swiftový kód banky BIC: GIBACZPX

Poštovní adresa
Pavol Hlôška
Na Bořetíně 730
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika

Po obdržení platby Vám potvrdíme její přijetí.